แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 165
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 359,378
   • ขอประชาสัมพันธ์ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอเชิญร่วมงานประชุมประชาคมชุมชน วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
   • ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 61 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
   • ประกาศรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ***ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560*** (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ไม้หวงห้ามตัดอย่างไรไม่ให้ติดคุก
   • ขอเชิญเจ้าของ...นำสุนัข - แมว มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดดังนี้
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประมูลจ้างเหมาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำ (ถังแชมเปญ) และก่อสร้างสถานที่ล้างรถ
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารและห้องน้ำชั้นบนของสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่รถเครน หมายเลขพัสดุ 87-4760 นฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยา่งรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 87-4760 นฐ. และ 88-3683 นฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกันดิน บริเวณคลองบางแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำงวดวันที่ 16 -31 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY