แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 112
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 492,087
   • ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562
   • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   • ขั้นตอนแสดงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
   • เผยแพร่แผนการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค ๓๐๑๖ นฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเบาะรถ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๔๐๓๔ นฐ. และทะเบียน บบ ๘๐๖ นฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
   • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
   • ระเบียบกระทรวงการคลัง
View All
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY