แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 54
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 715,554
  ข้าราชการ
กองการศึกษา
 นางสาวสุรีรัตน์  คำบัวทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
(ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)


นางสาวจินตนา  สุทธิสัย
นักวิชาการศึกษา  
(ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ) 


 
ข้าราชการ
- โครงสร้างองค์กร
- สำนักปลัด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
ดูทั้งหมด

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY