แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 406
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 760,399
  ข้าราชการ
กองช่าง
 

นายวรวิช  สามพวงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายภาณุวัฒน์  ดิษเทศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
(ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)
นายวิรุจน์  อิ่มจิตต์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
(ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)


 

นายวสันต์  ประดุจพงษ์เพชร
วิศวกรโยธา
(ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ)
 
   
               
นางศิริพร  สุภาวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ 
(ประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน)
  

 
 
           

 
           
นายประจวบ  สนประเสริฐ
นายช่างโยธา 
(ประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน) 
ข้าราชการ
- โครงสร้างองค์กร
- สำนักปลัด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
ดูทั้งหมด

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY