แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 439
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 760,432
  ข้าราชการ
กองสวัสดิการสังคม
 นายถวัลย์  กมลเวชช์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
(ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)

 
นางสาวจารุกนก  เทียนสอาด
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
(ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม   ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)
จ.ส.อ(หญิง) สุกัญญา  พจน์มนต์ปิติ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
(ตำแหน่งนักบริการงานสวัสดิการสังคม  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)
 
     นายพีระพันธ์  ฐิติธนานุกิจ
          นักพัฒนาชุมชน
(ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ)
     นางสาวศิรินภา  อยู่รุ่ง
        นักพัฒนาชุมชน
   (ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ)


 

 


                                                                                               
                                                                            
                                                              
 
 
ข้าราชการ
- โครงสร้างองค์กร
- สำนักปลัด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
ดูทั้งหมด

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY