แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 575
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 890,144
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ริมเขื่อนตลาดท่านา
อ่านรายละเอียด....
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครชัยศรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563
อ่านรายละเอียด....
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
อ่านรายละเอียด....
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
อ่านรายละเอียด....
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด....
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 12/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครปฐม
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 11/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และงดกิจกรรมร่วมคนจำนวนมาก
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 10/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 9/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 8/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
อ่านรายละเอียด....
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดพนาเอี่ยมศรีรัตน์ (ท่ารถตู้) พบกับกิจกรรมบริการ ฟรีๆ ตลอดงาน เช่น ตรวจสุขภาพ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และสอนฝึกอาชีพ ***
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ฝุ่นละออง 2.5 PM
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชำระภาษี ประจำปี 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
   1 2 3

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY