แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 7
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 602,287
  ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
อ่านรายละเอียด....
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข" วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน "เต้นแอโรบิคเพื่อชีวิต จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง" วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อให้บริการและพัฒนา วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดเอี่ยมศรีรัตน์ (ท่ารถตู้)
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมแผนชุมชน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลอาม่า (ตลาดท่านา)
อ่านรายละเอียด....
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด....
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด....
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
อ่านรายละเอียด....
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
อ่านรายละเอียด....
ขั้นตอนแสดงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อ่านรายละเอียด....
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด....
เผยแพร่แผนการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านรายละเอียด....
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านรายละเอียด....
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
อ่านรายละเอียด....
   1 2 3

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY