แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 396
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 833,802
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด....
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 12/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครปฐม
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 11/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และงดกิจกรรมร่วมคนจำนวนมาก
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 10/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 9/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 8/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
อ่านรายละเอียด....
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
อ่านรายละเอียด....
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดพนาเอี่ยมศรีรัตน์ (ท่ารถตู้) พบกับกิจกรรมบริการ ฟรีๆ ตลอดงาน เช่น ตรวจสุขภาพ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และสอนฝึกอาชีพ ***
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ฝุ่นละออง 2.5 PM
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชำระภาษี ประจำปี 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด....
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลนครชัยศรี วันที่ 30 กันยายน 2562
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์เตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/2562
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณชุมชนตลาดท่านา
อ่านรายละเอียด....
   1 2 3

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY