แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 52
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 905,404
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)
- รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2562
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   1 2

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY