แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 267
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,002,745
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปี 2564
- ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
- ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
- ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
- ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศสำนักงาน ปปช. เรื่องผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
   1 2

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY