แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 371
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,017,959
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
- คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
- ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนร่วม
- ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ประกาศ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุริต
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปี 2564
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปี 2564
ดูทั้งหมด

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY