แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 229
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 939,387
 สมาชิกสภาเทศบาล
 


นายขจรเดช  นพคุณชัยกิจ
ประธานสภาเทศบาล

 


ว่าที่ ร.ต.วีระเดช  ธรรมประโชติ
รองประธานสภาเทศบาล

 


นายสนธิชชัย ฮั้วประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
 


นายเจษฎา  คล่องเชิงสาร
สมาชิกสภาเทศบาล
 


นายพัฒนพงษ์  ยังเจริญพร
สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายกำธร  ฉันทวิลาศ
สมาชิกสภาเทศบาล

 


นางสาวอรนุช  ลิ้มทองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล

 


นางรจริน เหลืองไพโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายก้องเกียรติ  สิรสุนทร
สมาชิกสภาเทศบาล
 


นายสราเมศร์  สุดสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาล
 


นายจิรศักดิ์  ฉันทวิลาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
  
 

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY