แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 22
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 440
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 572,888
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าตำหนัก
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญร่วมงานประชุมประชาคมชุมชน วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 61 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ***ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560*** (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตต่อสาธารณชน
อ่านรายละเอียด....
ไม้หวงห้ามตัดอย่างไรไม่ให้ติดคุก
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเจ้าของ...นำสุนัข - แมว มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดดังนี้
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญท่านผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ประกาศแจ้งเตือนพายุใต้ฝุ่น "ฮาโตะ" ช่วงวันที่ 21 - 28 สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเขื่อนตลาดท่านา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ" วันที่ 3 สิงหาคม เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานดับเพลิงฯ
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนสี่ปี พ.ศ.2561-2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศาลอาม่า(ตลาดท่านา)
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ วัดท่าตำหนัก
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรักษ์แม่น้ำท่าจีน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งวางสิ่งของบนทางสาธารณะ เข้าร่วมประชุม วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชวนร้วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 2560 (งวด 1ต.ค.59 -31 มี.ค.60)
อ่านรายละเอียด....
   1 2 3

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY