แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 24
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 564
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 478,251
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ประกาศแจ้งเตือนพายุใต้ฝุ่น "ฮาโตะ" ช่วงวันที่ 21 - 28 สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเขื่อนตลาดท่านา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ" วันที่ 3 สิงหาคม เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานดับเพลิงฯ
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนสี่ปี พ.ศ.2561-2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศาลอาม่า(ตลาดท่านา)
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ วัดท่าตำหนัก
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรักษ์แม่น้ำท่าจีน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งวางสิ่งของบนทางสาธารณะ เข้าร่วมประชุม วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชวนร้วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 2560 (งวด 1ต.ค.59 -31 มี.ค.60)
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอแจ้งเตือนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 8 มีนาคม 60 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดพนาเอี่ยมศรีรัตน์
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญท่านเจ้าของมาลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อ่านรายละเอียด....
ประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวน ช่วงวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน วันที่ 16 - 26 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด....
   1 2 3

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY