แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 277
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 849,621
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด....
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด....
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
อ่านรายละเอียด....
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
อ่านรายละเอียด....
ขั้นตอนแสดงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
อ่านรายละเอียด....
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
อ่านรายละเอียด....
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตต่อสาธารณชน
อ่านรายละเอียด....
   1 2 3

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY