ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564