ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564