ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 333
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อโพเดียมสำหรับวางหน้าเวทีห้องประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 สิงหาคม 2566
ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อพาทิชั่นกั้นห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อตู้ไม้เก็บแฟ้มเสนอเซ็นต์ของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566