ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 174
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาโครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสงตามแยกตามโค้งภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2565
ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ชุมชนวัดท่าตำหนัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตำหนัก5 กรกฎาคม 2565
ซื้อราวบันไดสแตนเลส (ซ้าย-ขวา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถดูดเลน หมายเลขทะเบียน 87-9102 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
ซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้า (ติดห้องทำงานปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565