ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ชุมชนวัดท่าตำหนัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล (บริเวณอาคารดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก,ตู้เก็บเอกสาร,เก้าอี้สนาม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาโครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสงตามแยกตามโค้งภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2565
ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ชุมชนวัดท่าตำหนัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตำหนัก5 กรกฎาคม 2565
ซื้อราวบันไดสแตนเลส (ซ้าย-ขวา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2565