ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดทำป้ายไวนิล (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถดูดเลน หมายเลขทะเบียน 87-9102 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
ซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้า (ติดห้องทำงานปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาปูกระเบี้องบริเวณบันไดหน้าอาคารสำนักงาน และระเบียงชั้นสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 105 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
ซื้อกระจกโค้งสะท้อนแสง จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มิถุนายน 2565
ซื้อตู้บานเลื่อนเหล็ก จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2565
ซื้อทรายอะเบท (Temephos 1% w/w) จำนวน 5,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2565
ซื้อตู้แขวนวางหนังสือบานเปิด จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565