ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมห้องทำงานชั้น บน-ล่าง พร้อมติดฟิล์มกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
ซื้อทรายอะเบท (Temephos 1% w/w) จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
ซื้อชุดตู้ครัวแขวน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
ซื้อเก้าอี้บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังPVC จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมห้องทำงานชั้น บน-ล่าง พร้อมติดฟิล์มกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมห้องทำงานชั้น บน-ล่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ซื้อึีครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2565
ซื้อเก้าอี้พลาสติก (หนา) จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565