ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 151 ถึง 160 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 82 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองยุทธศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 82 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ (ลุงฮี้) หมู่ ๓ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 เมษายน 2565
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2565