ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 161 ถึง 170 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ (ลุงฮี้) หมู่ ๓ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มีนาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ (ลุงฮี้) หมู่ ๓ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๙-๔๐๓๔ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2565
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อโซ่ พร้อมกุญแจล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2565