ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 171 ถึง 180 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๙๙๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กก ๙๖๖๙ และทะเบียน ขจพ ๘๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๘-๓๖๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบีียน ๘๙-๑๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2565
ซื้อซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๙-๑๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2565