ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 395
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567
จ้างออกแบบจ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๔/๑ (สุขาภิบาล๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
จ้างออกแบบจ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนทางออกชลประทาน (ซอยป้าละม้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๔๗๖๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๑๑๖๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป รอบที่ ๓ (๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองสายตาโดยจักษุแพทย์ ภายใต้โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567