ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 174
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา29 พฤศจิกายน 2565
ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๙-๑๑๖๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางออกชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาติดประดับไฟ (โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสัวสดิการฯ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤศจิกายน 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 89-9528 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2565