ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 174
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 89-9529 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางออกชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางออกชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ตุลาคม 2565
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางออกชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก6 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับจัดทำตะแกรงดักขยะและฝาปิดบ่อพัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนน ทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
จ้างเหมากำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565