ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 395
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องสุขา ชั้นบน - ชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องสุขา ชั้นบน - ชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องเก็บของบริเวณอาคารป้องและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องเก็บของบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
จ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567