ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 333
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถเครน (เฮียบ) หมายเลขทะเบียน ๘๗-๔๗๖๐ นครปฐม และรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๓๖๘๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ - ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นค ๓๐๑๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566