ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 174
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างติดฟิล์มกระจกห้องทำงานภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เพื่อใช้ในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-1168 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 88-3683 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2565
ซื้อถังขยะ จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ชุมชนวัดท่าตำหนัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล (บริเวณอาคารดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก,ตู้เก็บเอกสาร,เก้าอี้สนาม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 สิงหาคม 2565