ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9946 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.บริเวณตลาดท่านา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9946 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9946 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุ (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถเครน (เฮียบ) ทะเบียน ๘๗-๔๗๖๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ผต ๑๙๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566