ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 395
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฝ่ายบริหารงานคลัง และงานพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฝ่ายพัฒนารายได้ และฝ่ายแผนที่ภาษีฯ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงเสียงตามสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แท่นบรรยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถเครน (เฮียบ) หมายเลขทะเบียน ๘๗-๔๗๖๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๗/๒ (ต้นนุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566