ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถเครน (เฮียบ) หมายเลขทะเบียน ๘๗-๔๗๖๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๗/๒ (ต้นนุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างเสาธง พร้อมฐาน สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีตบริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๕/๕ (ป้าลิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อโคมไฟ LED สำหรับติดตั้งตามถนนซอยหรือจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566