ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๙-๔๐๓๔ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๗๓๙๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2566
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าฟาร์มลิขิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างซ่อมประตูอาคารสำนักงานเทศบาล บริเวณชั้นสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
จ้างออกแบบรูปรายการรายละเอียด โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2566