ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 191 ถึง 200 จากข้อมูล 429
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อพาทิชั่นกั้นห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อตู้ไม้เก็บแฟ้มเสนอเซ็นต์ของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร (รัชการที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างลงหินคลุกถนนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2566
จ้างถอดรื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บริเวณจุดติดตั้งเส้นทางถนนสายนครชัยศรี-ห้วยพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2566