ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๗/๒ (ต้นนุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาสร้างรายได้สู่ครัวเรือน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป จำนวน ๓,๙๓๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานทะเบียนราษฎร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (TOSHIBA) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566