ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 421 ถึง 430 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มกราคม 2565
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมจ-๘๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มกราคม 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2565
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ธันวาคม 2564
ซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2564
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ (ลุงฮี้) หมู่ ๓ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม8 ตุลาคม 2564