ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บริเวณตลาดท่านา และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บริเวณตลาดท่านา และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 9946 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา29 พฤศจิกายน 2565
ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๙-๑๑๖๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางออกชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาติดประดับไฟ (โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565