ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 370
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถเครน (เฮียบ) หมายเลขทะเบียน ๘๗-๔๗๖๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๗/๒ (ต้นนุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างเสาธง พร้อมฐาน สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีตบริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๕/๕ (ป้าลิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อโคมไฟ LED สำหรับติดตั้งตามถนนซอยหรือจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566