ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 806 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 89-4035 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๓๕ , ๔๒๐-๕๘-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ,เก้าอี้) กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์เช็ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One (กองยุทธศาสตร์ฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.บริเวณตลาดท่านา17 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565