ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 333
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗21 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (เครื่องช้างน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ 1032 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ 1032 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2566
จ้างซ่่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 สิงหาคม 2566