ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 419
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (กองการศึกษา) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-55-0039 (งานป้องกัน ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด ฯ) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต 191 นครปฐม (งานป้องกัน ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกัน ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567