วันที่ประกาศหัวข้อ
1 มีนาคม 2567จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๑๑๖๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มีนาคม 2567จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป รอบที่ ๓ (๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองสายตาโดยจักษุแพทย์ ภายใต้โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะและ/หรือน้ำเสียฯ
แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม)