โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดการอบรมให้ความรู้สัมมนาทางวิชาการ ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว

8 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อเวลา 08.45 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดการอบรมให้ความรู้สัมมนาทางวิชาการ ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว
โดยได้รับเกียรติจากคุณวิจิตร วรรธนะวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครชัยศรี และคุณอธิคม รอดแผ่วพาน นักเวชศาสตร์การกีฬา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!