โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ KCC เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

9 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ KCC เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ที่ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนครชัยศรี มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!