ประกาศเทศบาลตำบลนครชัยศรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

20 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     นายขจรเดช  นพคุณชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 และร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส และ เพื่อสร้างค่านิยมร่วมระหว่างเทศบาลกับประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล