การประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี

30 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลนครชัยศรี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!