กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2567 และกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

31 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.15 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยผู้นำชุมชน โรงเรียนวัดท่าตำหนัก และเหล่าจิตอาสา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2567 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ บริเวณวัดท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมความร่วมมือของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีนโยบายร่วมกัน ดังนี้
1. ส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามตามหลัก 5 ส
2. ส่งเสริมการมีจิตอาสา การเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยพลังของชุมชน
4. ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิด และหลักการของระบบ 5 ส โดยทำ 5 ส ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!