กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส” (Big Cleaning Day) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567

31 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส” (Big Cleaning Day) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567 โดย เครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือ ”โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข“ ทั่วประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบซูม (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลนครชัยศรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!