การเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาลตำบลนครชัยศรี ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ สำนักทะเบียนอำเภอนครชัยศรี

18 มีนาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!