ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 85/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ในท้องที่จังหวัดนครปฐม

17 ธันวาคม 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!