ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 6,620 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง