ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างออกแบบรูปรายการรายละเอียด โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี)

17 มีนาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง