การดำเนินกิจกรรมการมอบนโยบาย No Gift Policy

25 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินกิจกรรมการมอบนโยบาย No Gift Policy
 
เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลนครชัยศรี ได้จัดกิจกรรมการรับมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายขจรเดช  นะคุณชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในทุกระดับ งดรับ - งดให้ ของขวัญจากบุคคลภายนอก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!