โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
     โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดกลางบางแก้ว จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือเป็นโอกาสอันดีในการเปิดห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี..และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมกีฬาสี กีฬาพื้นบ้าน (ปิดตาตีปี๊บ, วิ่งกระสอบ, เก้าอี้ดนตรี, กินวิบาก) เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอนครชัยศรี
     ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา จากเทศบาลนครนครปฐม มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!