โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

27 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อเวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ร่วมส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยเคลื่อนขบวนแห่เทียนเชิญชวนร่วมทำบุญจากเทศบาลตำบลนครชัยศรี เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ยังวัดท่าตำหนัก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!