โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (8 สิงหาคม 2566)

8 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อเวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าตำหนัก และเหล่าจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณวัดท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
    ทั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมความร่วมมือของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีนโยบายร่วมกัน ดังนี้
     1. ส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามตามหลัก 5 ส
     2. ส่งเสริมการมีจิตอาสา การเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
     3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยพลังของชุมชน
     4. ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิด และหลักการของระบบ 5 ส โดยทำ 5 ส ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!